Esittely

Koulutus

Fysioterapeutti

Erikoistunut neurologiaan:
NDT, Bobath -terapeutti

Muu jatkokoulutus mm.
 • Manuaalinen terapia NDT/OMT
 • Fasciahoito
 • Kinesioteippaus
 • Terapiamelonta
 • Vesiterapia
 • Relaksaatioohjaaja

Asiakkaat
 • Lapset sekä nuoret neurologisilla oireilla
 • Lapset, nuoret sekä aikuiset joilla on muita tarpeita fysioterapiaan liittyen

Sopimus
 • Kela
 • Kuntayhtymä Soite
 • Pietarsaaren Sosiaali- ja terveysvirasto

Hoitopaikat
 • Kruunupyyssä vastaanotolla
 • kotikäynnit, koulukäynnit, päiväkodit, työkeskukset tai terveydenhuollon yksiköt
 • Kruunupyyssä, Pietarsaaressa ja Pedersöressä sekä lähiseuduilla
 • uimahalleissa
 • ulkona luonnossa

Kielitaito
 • ruotsi
 • suomea
 • englanti

pastedGraphicpastedGraphic
pastedGraphicpastedGraphic

Arvot

Kokonaisajattelu

 • Asiakkaan fyysinen, toiminnallinen sekä myös sosiaalinen elämäntilanne huomioidaan.

Yhteistyö
 • Terapia tapahtuu yhteistyössä asiakkaan, läheisten, muiden terapeuttien sekä asiakkaan kanssa työskentelevän henkilökunnan ja apuvälinevastaavien kesken.
 • Olen säännöllisesti yhteydessä sekä asiakkaaseen että verkostoon ja osallistun tarpeen mukaan apuvälinekokeiluihin, verkostokokouksiin sekä yhteisterapiaan.
 • Tarpeen mukaan voidaan säätää terapiaa joka vastaa asiakkaan elämäntilanteessa tapahtuvia muutoksia.

Motivaatio
 • Vahvistaakseen motivaatiota terapia tehdään niin vaihtelevaksi ja toiminnalliseksi kuin on mahdollista. Asiakkaan vahvat puolet sekä kiinnostuksen kohteet huomioidaan. Apuvälineet hankitaan ajankohtaisten tarpeiden mukaan.
 • Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja tilat vaihtelevat, siksi yritän olla terapiassa niin joustava kuin on mahdollista. Pyrin tarttumaan mahdollisuuksiin hetkessä hyödyntämällä mielikuvitusta sekä luovuutta.pastedGraphic