Presentation

Utbildning

Fysioterapeut

Specialiserad inom neurologi:
NDT, Bobath-terapeut

Övrig fortbildning inom bl.a.
 • Manuell terapi inom NDT/OMT
 • Fasciabehandling
 • Kinesiotejpning
 • Terapipaddling
 • Vattenterapi
 • Relaxationshandledare
Klienter
 • Barn och ungdomar med neurologiska funktionshinder
 • Barn, ungdomar och vuxna med andra behov av fysioterapi
Har avtal med
 • Folkpensionsanstalten
 • Samkommunen Soite
 • Jakobstads Social- och hälsovårdsverk
Fysioterapin ges
 • på mottagning i Kronoby
 • som hembesök, i skolor, daghem, arbetscentraler eller vårdinrättningar
 • i Kronoby kommun, Karleby, Jakobstad och Pedersöre med omnejd
 • i simhall
 • ute i naturen
Språkkunskaper
 • svenska
 • finska
 • engelska

pastedGraphicpastedGraphic
pastedGraphicpastedGraphic


Värdegrund

Helhetstänkande

 • Klientens hela livssituation, såväl fysiskt, funktionellt som socialt tas i beaktande.

Samarbete
 • Terapin sker i samarbete med klient, anhöriga/närstående, övriga terapeuter, personal som arbetar kring klienten, hjälpmedelsansvariga, m.fl.
 • Jag håller regelbunden kontakt med klient och nätverk och deltar enligt behov i hjälpmedelsutprövningar, nätverksmöten och samterapi.
 • Vid behov görs justeringar i terapin för att motsvara förändringar i klientens livssituation och behov.

Motivation
 • För att stärka motivationen görs terapin så varierande och funktionell som möjligt. Klientens starka sidor och intressen tas i beaktande. Utrustning införskaffas enligt aktuella behov.
 • Varje klient är unik och utrymmena varierar, därför försöker jag vara så flexibel som möjligt i terapin. Jag strävar till att gripa möjligheterna i stunden genom att ta tillvara fantasi och kreativitet.


pastedGraphic